historie

Historie

2001 | Průvodce pro památník W. A. Mozarta a manželů Duškových (sazba | zlom japonských textů) Naše první zakázka

2001dodnes | Informační bulletin Velvyslanectví Japonska v ČR (grafické práce | tisk)

2002| Tiskové materiály mobilních telefonů Motorola (grafické práce | tisk)

2005 | Katalogy a další tiskové materiály pro Pavilión České republiky při Světovou výstavu EXPO v Aichi, Japonsko (grafické práce | překlady do japonštiny | další služby)

2006| Průvodce pro Muchovo museum v Praze (překlady do japonštiny, čínštiny a korejštiny | grafické práce | tisk)

2008| Tiskové materialy pro Dům zahraniční služeb (grafické práce | tisk)

2010| Katalog a návrh scény na akce pro Czech Tourism při Světové výstavě EXPO v Pekingu, Čína (grafické práce)

2010 dodnes | Tiskové materiály pro společnost DAIKIN (grafické práce | tisk)

2011 | Průvodce pro Kafkovo museum v Praze (překlady do japonštiny, čínštiny a korejštiny | grafické práce)

2011 dodnes | Výroční zprávy Česko-německé obchodní a průmyslové komory (grafické práce | tisk)

2014| Výstavní stánek a tiskové mateliály pro JETRO Praha a Velvyslanectví Japonska v ČR na veletrh Top-gastro

 (grafické práce | tisk | další služby)

2015| Logo a webové stránky pro Japonskou komoru průmyslu a obchodu v ČR (grafické práce | další služby)

2017| Velké plachty na budovy továrny společnosti DAIKIN Industries Czech Republic v Plzni (grafické práce | tisk | další služby)